דף ראשי - עברית מפת האתר יצירת קשר גלריית תמונות לגירסה האנגלית - To English Version
אודות "הגלריה החדשה" תערוכה הרצה כעת בגלריה ארכיון תערוכות אמנים און-ליין סדנאות האמנים דיותות קישורים
חדשות הגלריה החדשה - 23.1.09
 
קריית האמנים בפריז (ה"סיטה")

משרד המדע התרבות והספורט
מינהל התרבות
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
בשיתוף המחלקה לפעילות משותפת וקשרי תרבות, שגרירות צרפת בישראל

מודיעים בזאת כי בקריית האמנים הבינלאומית בפריז ("הסיטה")
קיימים חמישה מקומות  לאמנים ישראליים לשנת 2010

קריית האמנים ("הסיטה") מאפשרת מקום מגורים ויצירה למשך 6 חודשים
לאמנים בתחומי האמנות הפלסטית, העיצוב והמוסיקה ממדינות שונות

הוצאות הנסיעה למקום, שכר הדירה והמחייה
לתקופה של שישה חדשים חלים על האמן.
אמנים בתחומים אלה המעוניינים במגורים ב"סיטה"
יפנו לקבלת התקנון, טופסי ההנחיות וההרשמה

בתחומי האמנות והעיצוב ל- yael_rub@inter.net.il    טלפקס: 03-6874766
בתחום המוסיקה ל-    raayasi@most.gov.il l פקס: 02-5601568
או באתר האינטרנט של מינהל התרבות  www.most.gov.il /יחידות /מינהל התרבות/הודעות המינהל
מועד אחרון להגשת תיק המועמד והטפסים הנלווים הוא:
יום חמישי ב' באדר תשס"ט, 26 בפברואר 2009

(יש לציין על גבי המעטפה עבור "הסיטה": מוסיקה/אמנות פלסטית)


הנחיות למועמדים למגורים בקריית האמנים בפריז ("הסיטה")

קריית האמנים בפריז (ה"סיטה") מאפשרת מקום מגורים ויצירה לחמישה אמנים ישראליים לתקופה של 6 חודשים. הוצאות הנסיעה למקום, שכר הדירה והמחיה לתקופה של חצי שנה חלים על האמנים. המענק הוא, למעשה, עבור הזכות לשהות במקום.  קיימים 3 חללי סטודיו המיועדים לאמנים ישראליים מתחומי האמנויות בכלל זה גם עיצוב ואוצרות ומתחום המוסיקה.
הסטודיו הראשון מתפנה בינואר 2010, השני בפברואר 2010, השלישי במאי 2010. מחזור שני של האמנים הוא ביולי ובאוגוסט 2010. השהות בכל סטודיו היא לחצי שנה.
דמי השכירות החודשיים -  350 € ליחיד, 445 € לזוג.  תוספת עבור פסנתר 55 € . פסנתר כנף  70€.
למעוניינים, יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את החומר הבא:

 • קורות חיים.
 • קטלוגים / פרטיטורות, הקלטות, קטעי ביקורות והמלצות.
 • יוצרים בתחום האמנות הפלסטית: תיק עבודות המכיל עד 15 צילומי עבודות ו2-3 קטלוגים בלבד.
 • אין להגיש עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים, שקופיות או די.וי.די, למעט אמני וידיאו ומיצג.
 • יש להקפיד שהחומר ישלח בתיק שמידותיו אינן עולות על A 4.

תוצאות  ההחלטות של ועדות השיפוט ימסרו לאמנים עד סוף חודש מאי 2010 .

מועד אחרון למסירת טפסי המועמדות והחומר הנלווה: יום חמישי ב' באדר תשס"ט, 26 בפברואר 2009

כתובת למשלוח מוסיקה: משרד המדע התרבות והספורט,  ת.ד. 49100 ירושלים 91490
מסירה ידנית: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים קומה 4. לשאלות ובקשות בדוא"ל:  raayasi@most.gov.il

כתובת  למשלוח אמנות פלסטית:  יעל רובינשטיין, מפיקת פרסי אמנות ועיצוב,  ת.ד. 5200, תל-אביב 61051.
מסירה ידנית  בתיאום טלפוני בלבד! ידידיה פרנקל 11 קומה 2, פלורנטין, ת"א,
03-6874766  בימים א'- ה', בין השעות 9:00-13:00.  לשאלות ובקשות בדוא"ל:yael_rub@inter.net.il  
בקשות שתגענה לאחר המועד הנקוב, לא תכללנה ברשימת המועמדים ל"סיטה". החומר יוחזר לבעליו בדואר לאחר החלטת ועדת השיפוט.

בהצלחה ובברכה,

עידית עמיחי                                                                                 רעיה זמרן
מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית                                        מנהלת המחלקה למוסיקה


טופס הגשת מועמדות למגורים ב"קריית האמנים" בפריז 2010 ("הסיטה")
בתחומי המוסיקה והאמנויות הפלסטיות


תקנון לבחירת אמנים ומוסיקאים לשהות בקריית האמנים "הסיטה" בפריס

מתוך מטרה לעודד את האמן הישראלי ולקדמו באמצעות חשיפה וחיזוק קשריו עם עולם האמנות והמוסיקה הבינלאומי, משרד המדע התרבות והספורט, באמצעות המדורים לאמנות פלסטית ולמוסיקה במועצה הציבורית לתרבות ואמנות, ימנה מדי שנה שתי ועדות שיפוט בתחומים אלה אשר יבחרו בחמישה יוצרים בתחומי האמנות הפלסטית והמוסיקה לשהות בת חצי שנה בקריית האמנים בפריס, "הסיטה".

בחירת האמנים מאפשרת מקום מגורים ויצירה בדירת סטודיו בקריית האמנים "הסיטה" במשך חצי שנה בהתאם ללוח הזמנים הבא:
1 ינואר עד 30 ביוני  2010
1 בפברואר עד 31 ביולי  2010
1 במאי עד 31 באוקטובר 2010
1 ביולי עד 31 בדצמבר 2010
1 באוגוסט 2010 עד 31 בינואר 2011

ועדות השופטים רשאיות לחלק את חמש המלגות למספר זוכים מכל תחום שתמצא לנכון, דהיינו אמנות:  ציור, פיסול, צילום, עיצוב, אוצרות, מוסיקה: יצירה, ביצוע ומחקר.

הוצאות הנסיעה למקום, שכר הדירה והמחיה חלים על האמנים.     
נכון לתקופה זו דמי השכירות  החודשיים הם בסך 350  € ליחיד ו 445€ לזוג.
תוספת לפסנתר: 55 € ולפסנתר כנף 70€.

תנאי הזכאות להגשת מועמדות לסיטה בתחום האמנות הפלסטית:
זכאים לקבל את הפרס יוצרים שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו ב -  3 תערוכות קבוצתיות לפחות,  שלא במסגרת בית הספר, או בתערוכת יחיד במוזיאון או גלריה מוכרת.

תנאי הזכאות להגשת מועמדות ל"סיטה" בתחום המוסיקה:

זכאים לקבל את הפרס מוסיקאים שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת חמש שנים לפחות, דהיינו: ביצוע מוכח על בימות הקונצרטים והופעות פומביות מידי שנה.

נוהלי בחירת ועדות השיפוט לקביעת הזוכים לשהות ב"סיטה" בתחום האמנות הפלסטית והמוסיקה:

 1. המדור לאמנות פלסטית והמדור למוסיקה יוגדרו כחבר הנאמנים ומתוקף סמכותם ימנו מדי שנה ועדת שיפוט בתחום האמנות הפלסטית וועדת שיפוט בתחום המוסיקה.
 2.  כל ועדה תכלול לפחות שלושה שופטים ונציג מינהל התרבות אשר יהיה במעמד משקיף בלבד.
 3.  הועדה תמונה לשנה אחת.
 4.  ועדת השיפוט תמונה לאחר תום מועד הגשת הבקשות.
 5.  החלטות ועדות השיפוט תתקבלנה ברוב דעות ואינן ניתנות לערעור.
 6.  שופטים לא יהיו זכאים לקבל את המלגה אלא שנתיים לאחר תום כהונתם.

 

נוהל הגשת הבקשות למילגה ל"סיטה":

  • האמנים   יתבקשו למלא טופס, שאליו יצורפו מסמכים כגון: קורות חיים, קטעי ביקורת, המלצות, קטלוגים, צילומי סטילס/פרטיטורות, קלטות ותקליטורים. יוצרים מתחום האמנות הפלסטית לא יגישו עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים, שקופיות או קלטות וידיאו, למעט אמני וידיאו ומיצג.
  •  ועדות השיפוט תדונה אך ורק על סמך החומר המוגש, דהיינו: תיקי העבודות, פרטיטורות, הקלטות והמסמכים הנלווים. לפי שיקול דעתם של חברי  הועדה תיתכן  פנייה במקרים מסוימים למועמדים אשר יציגו אישית את עבודתם  לפני  ההחלטה הסופית.

   

 
לראש העמוד דף ראשי - עברית מפת האתר יצירת קשר גלריית תמונות לגירסה האנגלית - To English Version
 
      שלח דואר ל- baboo DESIGN