The New Gallery - הגלריה החדשה

ירושלים, אצטדיון טדי, הגלריה החדשה, הגלרייה החדשה, אמנות, אמנים, חדוה שמש, יצירות, יצירה, פיסול, צילום, אמנות חזותית, אלטיסטית, גלריה, גלרייה, אומנות